Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logo

Patronat Honorowy


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

 


dr inż. Tomasz Rudnicki
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Patronat

logo PAN
prof. Wojciech Radomski

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

 

 

 

 

Partnerzy

tarcopol logo

logo Maurer

 

 

 

Patronat Medialny

Logotyp Edroga

ViaExpert

 

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 

 

ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015

Kraków, 15 września 2015 r.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotograficzną Seminariu ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji

Fotorelacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” , które odbędzie się jako pierwsze wydarzenie KRAKOWSKICH DNI DROGOWO – MOSTOWYCH 2015 (15-17 września) i jednocześnie jako XII wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

KDDM2015 newsletter

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami z poprzednich edycji

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” to drugie, po I Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z mostów – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013”, wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes poświęcone wyłącznie obiektom inżynierskim i inżynieryjnym. Seminarium ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015 odbędzie się bezpośrednio przed III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „ Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” (16-17 września 2015).

Do patronatu honorowego zaprosiliśmy:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Sejmową Komisję Infrastruktury
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Prezydenta Miasta Krakowa
Marszałka Województwa Małopolskiego
Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.

                    

Do patronat nad Forum zaprosiliśmy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa
Politechnikę Krakowską
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Związek Mostowców RP
oraz Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 

XII wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” to jedenaste wydarzenie z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes”. Zorganizowane przez nas w 2013 roku Fora Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013”, „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013” i „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, w lutym 2014 roku w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014 oraz Forum BARIERY 2014 w listopadzie 2014 roku w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014 Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014 i Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014, w lutym 2015 roku w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 oraz Forum BARIERY 2015 oraz w maju 2015 roku KONGRES INNOWACJI INFRASTRUKTURALNYCH 2015 pokazały, że omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska. Duże zainteresowanie, wiele pytań formułowanych przez uczestników oraz wymiana poglądów potwierdziły słuszność konwencji spotkań, których cechami wyróżniającymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusję. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie podczas zaplanowanych na wrzesień 2015 r. Krakowskich Dni Drogowo - Mostowych , w ramach których odbędą się: Seminarium „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” oraz III Forum „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”.

Łożyska oraz dylatacje mostowe stanowią typowe elementy obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, mimo to często stwarzają duże kłopoty w eksploatacji i utrzymaniu. Błędy są popełniane przy doborze tych konstrukcji, w czasie ich wbudowywania oraz w wyniku braku utrzymania.

Zaangażowani w tworzenie Seminarium „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – LOŻYSKA I DYLATACJE 2015” liczą na omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych odmian konstrukcyjnych urządzeń, ich trwałości, okoliczności utrzymania i wymiany, oddziaływania na środowisko akustyczne oraz tendencji rozwojowych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny

 

Kilka uwag o mostowych łożyskach i urządzeniach dylatacyjnych

Mosty są konstrukcjami inżynierskimi odkształcającymi się pod wpływem zmian temperatury oraz w wyniku oddziaływania obciążeń ruchomych. Do przeniesienia tych odkształceń i oddziaływań w większości przypadków konieczne jest wbudowanie w konstrukcje mostowe łożysk i urządzeń dylatacyjnych. Łożyska są zaliczane do elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego, podobnie jak fundamenty, podpory i ustroje niosące. Stanowią ogniwo konstrukcyjne przenoszące oddziaływania i przemieszczenia z ustroju niosącego na podpory. Natomiast urządzenia dylatacyjne są zaliczane do elementów wyposażenia obiektów mostowych jak bariery, nawierzchnia, izolacja, odwodnienie czy oświetlenie. Mimo tej zasadniczej różnicy, zarówno łożyska jaki urządzenia dylatacyjne są traktowane podobnie przez wykonawców obiektów mostowych, być może z racji, że są wytwarzane przez jednego producenta.

W dniu 15 września 2015 roku odbędzie się w Krakowie I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015”. Zarówno łożyska jak i urządzenia dylatacyjne są produkowane i dostarczane na budowę przez wyspecjalizowane firmy a projektant dobiera je na ogół z katalogów firmowych. Często także i montaż tych konstrukcji jest wykonywany przez producenta lub pod jego pod nadzorem, co daje gwarancję poprawnego ich wbudowania. Mimo że są to typowe elementy występujące w obiektach mostowych, to często się zdarza, że stwarzają one duże kłopoty we wstępnej fazie eksploatacji a potem w ich utrzymaniu. Błędy są popełniane przy doborze tych konstrukcji, w czasie ich wbudowywania oraz w wyniku braku utrzymania.

Należy pamiętać, że współczesne łożyska i urządzenia dylatacyjne są urządzeniami mechanicznymi a nie budowlanymi. W związku z tym podlegają innym wymaganiom niż konstrukcje budowlane obiektów mostowych. W ich przypadku decydujący jest nie stan graniczny nośności a stan graniczny użytkowalności. Łożyska mostowe są objęte normą europejską PN-EN 1337 „Łożyska konstrukcyjne”, składającą się z 11 części. Obecnie można stosować tylko te łożyska mostowe, które mają deklarację zgodności z tą normą. W przypadku urządzeń dylatacyjnych EOTA [1]) wydała ETAG nr 32 „Zalecenia wydawania aprobat technicznych dla urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych” (wydanie z maja 2013 r.), który składa się z 8 części.
Wprowadzenie tego dokumentu do stosowania i opracowanie na jego podstawie aprobat technicznych będzie wymagało jednak czasu. Obecnie mostowe urządzenia dylatacyjne są wprowadzane do obrotu Polsce po uzyskaniu Aprobat Technicznych wydawanych przez IBDiM.
I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015” powinno dać odpowiedź na następujące zagadnienia:
• które odmiany konstrukcyjne tych urządzeń najlepiej sprawdzają się w praktyce,
• jaka jest trwałość poszczególnych rodzajów konstrukcji,
• jak rozwiązywać problemy z utrzymaniem i wymianą tych urządzeń,
• co może być przyczyną awarii tych konstrukcji,
• jakie są ich tendencje rozwojowe,
• czy są metody ograniczania hałasu generowanego podczas przejazdu przez urządzenia dylatacyjne.
Czy planowane na wrzesień 2015 roku Seminarium Specjalistyczne odpowie na wszystkie pytania dotyczące łożysk i urządzeń dylatacyjnych? Pewno nie na wszystkie, ale dyskusja pozwoli uporządkować wiedzę projektantów, inwestorów i wykonawców w tej dziedzinie.

Dr inż. Krzysztof Germaniuk, IBDiM

Dr inż. Andrzej Niemierko, IBDiM