Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logo

Patronat Honorowy


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

 


dr inż. Tomasz Rudnicki
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Patronat

logo PAN
prof. Wojciech Radomski

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

 

 

 

 

Partnerzy

tarcopol logo

logo Maurer

 

 

 

Patronat Medialny

Logotyp Edroga

ViaExpert

 

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 

 

Łożyska oraz dylatacje mostowe stanowią typowe elementy obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, mimo to często stwarzają duże kłopoty w eksploatacji i utrzymaniu. Błędy są popełniane przy doborze tych konstrukcji, w czasie ich wbudowywania oraz w wyniku braku utrzymania.
Zaangażowani w tworzenie Seminarium „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – LOŻYSKA I DYLATACJE 2015” liczą na omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych odmian konstrukcyjnych urządzeń, ich trwałości, okoliczności utrzymania i wymiany, oddziaływania na środowisko akustyczne oraz tendencji rozwojowych.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Seminarium ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Komitet Organizacyjny

Kilka uwag o mostowych łożyskach i urządzeniach dylatacyjnych

Mosty są konstrukcjami inżynierskimi odkształcającymi się pod wpływem zmian temperatury oraz w wyniku oddziaływania obciążeń ruchomych. Do przeniesienia tych odkształceń i oddziaływań w większości przypadków konieczne jest wbudowanie w konstrukcje mostowe łożysk i urządzeń dylatacyjnych. Łożyska są zaliczane do elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego, podobnie jak fundamenty, podpory i ustroje niosące. Stanowią ogniwo konstrukcyjne przenoszące oddziaływania i przemieszczenia z ustroju niosącego na podpory. Natomiast urządzenia dylatacyjne są zaliczane do elementów wyposażenia obiektów mostowych jak bariery, nawierzchnia, izolacja, odwodnienie czy oświetlenie. Mimo tej zasadniczej różnicy, zarówno łożyska jaki urządzenia dylatacyjne są traktowane podobnie przez wykonawców obiektów mostowych, być może z racji, że są wytwarzane przez jednego producenta.

W dniu 15 września 2015 roku odbędzie się w Krakowie I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne”. Zarówno łożyska jak i urządzenia dylatacyjne są produkowane i dostarczane na budowę przez wyspecjalizowane firmy a projektant dobiera je na ogół z katalogów firmowych. Często także i montaż tych konstrukcji jest wykonywany przez producenta lub pod jego pod nadzorem, co daje gwarancję poprawnego ich wbudowania. Mimo że są to typowe elementy występujące w obiektach mostowych, to często się zdarza, że stwarzają one duże kłopoty we wstępnej fazie eksploatacji a potem w ich utrzymaniu. Błędy są popełniane przy doborze tych konstrukcji, w czasie ich wbudowywania oraz w wyniku braku utrzymania.

Należy pamiętać, że współczesne łożyska i urządzenia dylatacyjne są urządzeniami mechanicznymi a nie budowlanymi. W związku z tym podlegają innym wymaganiom niż konstrukcje budowlane obiektów mostowych. W ich przypadku decydujący jest nie stan graniczny nośności a stan graniczny użytkowalności. Łożyska mostowe są objęte normą europejską PN-EN 1337 „Łożyska konstrukcyjne”, składającą się z 11 części. Obecnie można stosować tylko te łożyska mostowe, które mają deklarację zgodności z tą normą. W przypadku urządzeń dylatacyjnych EOTA (European Organization for Technical Approvals) wydała ETAG nr 32 „Zalecenia wydawania aprobat technicznych dla urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych” (wydanie z maja 2013 r.), który składa się z 8 części. Wprowadzenie tego dokumentu do stosowania i opracowanie na jego podstawie aprobat technicznych będzie wymagało jednak czasu. Obecnie mostowe urządzenia dylatacyjne są wprowadzane do obrotu w Polsce po uzyskaniu Aprobat Technicznych wydawanych przez IBDiM.

Forum „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne” powinno dać odpowiedź na następujące zagadnienia:

  • które odmiany konstrukcyjne tych urządzeń najlepiej sprawdzają się w praktyce,
  • jaka jest trwałość poszczególnych rodzajów konstrukcji,
  • jak rozwiązywać problemy z utrzymaniem i wymianą tych urządzeń,
  • co może być przyczyną awarii tych konstrukcji,
  • jakie są ich tendencje rozwojowe,
  • czy są metody (ewentualnie jak skuteczne) ograniczania hałasu generowanego podczas przejazdu przez urządzenia dylatacyjne.

Czy zamierzone na wrzesień 2015 roku Seminarium Specjalistyczne odpowie na wszystkie pytania dotyczące łożysk i urządzeń dylatacyjnych? Pewno nie na wszystkie, ale zaplanowana dyskusja pozwoli uporządkować wiedzę projektantów, inwestorów i wykonawców w tej dziedzinie.

Dr inż. Krzysztof Germaniuk, IBDiM
Dr inż. Andrzej Niemierko, IBDiM